Sam Jaya Utama CV

PEMILIK : Mislan Rifa’i
Sam Jaya Utama CV
Kubah Mushola/MAsjid

ALAMAT : Dsn Krajan RT 05 RW 02 Desa Wonoanti Kec Gandusari
085233291547